Octopus’s Garden

Este blog pretende ser un caderno de bitácora e un banco de recursos para as nenas e nenos de Educación Infantil e de 3ºB ,6ºA, 6ºB e 6ºC de Educación Primaria na materia de Inglés e para o alumnado de 3ºB, 5ºA, 5ºB e 5ºC na materia de Arts en inglés do CEIP Rabadeira, posto que comparten mestra de inglés.

No curso 2019-2020 este blog estivo dedicado ao alumando de Educación Infantil do CEIP Pedro Barrié de la Maza e as nenas e nenos das escolas de Ombre, Coirós de Arriba e Fontelo.

Click on the octopus 😉

Copyright ©2019 Octopus’s Garden.
Theme: Esquire by
Matthew Buchanan.